VR kit based on Oculus Go ערכת משקפי מציאות מדומה מבוססת משקפי אוקולוס גו


ערכת למידה המובססת ערכות מציאות מדומה VR ע"ב משקפי אוקולוס (קווסט/Quest) והמתאים ליישום במרכזי הדרכה, מרכזי מבקרים, כנסים ואירועים וארגונים המעוניינים את טכנולוגיית המציאות מדומה. הערכות מבוססות משקף מציאות מדומה מתקדם של חברת פייסבוק מדגם אוקולוס קווסט והתואמים לעבודה במציאות מדומה מתקדמת הדורשת מרחב ו 6 צירי עבודה. כמו כן חברת פרומיקסט מפתחת תכנים יעודיים למרכזי הדרכה מרכזי מבקרים ע"ב איפיון/אופי הלקוח.


  • קטגוריה: VR kits