VRkit based on Smartphones ערכת מדומה מבוססת משקפי מציאות מדומה וסמארטפונים


ערכת למידה המובססת ערכות מציאות מדומה VR ניידות המתאים ליישום במרכזי למידה, מרכזי הדרכה, בתי ספר, מוסדות אקדמיים וגופים המעוניינים ליישם את טכנולוגיית המציאות מדומה. הערכות מבוססות משקף מציאות מדומה מתקדם, סמארטפונים תואמים לעבודה במציאות מדומה. ראוטר ליצירת רשת אלחוטית פנימית, טאבלט המאפשר שליטה בחלק מהתוכנות בשאר המכשירים. כמו כן תתקין חברת פרומיקסט פורטל יעודי המאגר תכני מציאות מדומה לפי איפיון/אופי הלקוח.


  • קטגוריה: VR kits