חומרה וציוד מציאות מדומה

התאמת חומרה מתאימה קריטית להצלחת ההטמעה והשימוש בציוד לאחר מיכן.

אנו מתייחסים לכל פרט החל מתכנון האחסון, יכולת עיבוד, זכרון וכמעט הכי חשוב יכולת עיבד גרפית.

המשקפיים יותאמו בהתאם לסוג הפרויקט, האוכלוסייה שמשתמשת בו, הצורך המקצועי והתוכן.


נשמח לשמוע מיכם ולתכנן איתכם יחד את מרחב המציאות מדומה הבא.