קורסים, השתלמויות, הכשרות והטמעות מציאות מדומה ורבודה