תכני מציאות מדומה לחינוך/בתי ספר 


להלן מצורף קובץ המציג על תכני המציאות מדומה הנכללים בשלב זה במערכת CLASSVR, חשוב לזכור כי תכנים מתווספים ומתעדכנים מעת לעת וניתן להוסיף תכנים באופן עצמאי.


להורדת הקובץ ClassVR-Contents-Heb2.pdf