נתיב האור וחברת החשמל - לומדת VR שפותחה על ידי פרומיקסט