קורס/השתלמויות לתלמידים/סטודנטים

קורסים לתלמידים עבור מוסדות חינוך/בתי ספר המעוניינים להטמיע את טכנולוגיית מציאות מדומה ורבודה.

תהליך כזה דורש פגישה מכינה עם הנהלת המוסד, מינוי צוות מוביל, מנהל פרויקט מטעם המוסד, בחירת תלמידים מתאימים ותכנון יחד של התהליך.

קורס מציאות מדומה ורבודה לתלמידים כולל:

  • הכרות והיסטוריה
  • התנסות
  • חומרה, ציוד, תחזוקה ותקלות
  • צילום 360
  • פלטפורמות ליצירת תוכן
  • Unity ו Unreal (בהתאם לידע מוקדם של התלמידים)
  • סדנא לניהול פרויקטים
  • פרויקט סיום
  • יום שיא

נשמח לעמוד לרשותכם ולהציע לכם קורס מציאות מדומה בהתאם לאופי המוסד.