נתאם פגישה

נתאם פגישה עם הצוות החינוכי לגיבוש והתאמת התוכנית לבית הספר/לשכבה/לכיתה. בפגישה נחליט על יעדי התוכנית ולו"ז להמשך.

נגבש צוות

נגבש צוות הוראה מוביל שיהווה מנטורינג בתוכנית עבור התלמידים. שלב חשוב להצלחת הפרויקט ולבחור צוות שמעוניין.

נקיים "מיני האקתון"

נקיים "מיני האקתון" ששם יבחר ויוצג האתגר/נושא הפרויקט. שם נוכל לגבש פרויקטים לכל צוות ע"פ אתגרי בית הספר ומערכת החינוך.

נבחר צוותי עבודה

נקיים שולחנות עגולים ונבחר צוותי עבודה מבין התלמידים לכל פרויקט, יוצאים לדרך.

נלמד מציאות מדומה ורבודה

נלמד על השימוש בטכנולוגיה ועל הכלים שיעמדו לרשותנו וניישם מציאות מדומה ורבודה בכיתה/בית הספר

נשתמש בערכת ClassVR לשילוב מציאות מדומה ורבודה בכיתה

בכחלק מהתוכנית בית הספר ירכוש ערכת מציאות מדומה הכוללת אלפי תכנים VR ו AR , מאפשרת הוספת תכנים ויצירה של תכנים כמו פרויקט הסיום